CCU

رئیس بخش: آقای دکتر رضا پاکدل

سرپرستاربخش: خانم راضیه خانعلی زاده

تلفن داخلی: ۲۲۲-۲۲۱

بخش CCU بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهردرطبقه دوم در مجاورت اتاق زایمان قرار دارد. بخش مذکور دارای ۹ تخت فعال میباشد.

بخش CCU به بیماران با مشکلات قلب وعروق و ارائه خدمات می دهد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵