ICU

رئیس بخش: جناب آقای دکتر سید امین موسویان (متخصص بیهوشی)

سرپرستاربخش: خانم نسرین افشین

تلفن داخلی: ۱۷۹ - ۱۸۰

بخش ICU بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهردرطبقه دوم در روبروی اتاق عمل قرار دارد. بخش مذکور دارای یک سالن بستری با ۴ تخت فعال میباشد.

بخش ICU به کلیه بیماران بد حال که نیاز به مراقبت ویژه داشته باشند، ارائه خدمات می دهد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵