اتاق عمل بستری

اتاق عمل بستری

رئیس بخش: دکترفضل اله جعفری سوها

سرپرستار بخش: محرم گرگوم

تلفن داخلی: ۱۸۵-۱۸۶


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۵