جراحی زنان

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر پری ذوالفقاری

سرپرستاربخش: سرکارخانم لیلا محمدی

تلفن داخلی: ۱۵۳

بخش زنان بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهردرطبقه دوم در مجاورت بخش جراحی عمومی قرار دارد. بخش مذکور دارای هفت اتاق بستری با ۲۴ تخت فعال و ۲ تخت اکسترا میباشد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۵