برنامه کلینیک تخصصی دانشکده

سرپرست کلینیک تخصصی:
دکتر قاسم سعیدی (متخصص بیماریهای چشم)
مسئول امور کلینیک تخصصی:
خدیجه رحیمی (کارشناس میکروبیولوژی)
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۹
شماره تماس درمانگاه در بیمارستان قدیم: ۳۲۴۲۰۱۰۱-۰۴۵
شماره تماس پذیرش درمانگاه بیمارستان ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵ – ۰۴۵ داخلی ۲۶۰
 
توجه: جهت اطلاع از آخرین تغییرات برنامه کلینیک تخصصی (تغییرات احتمالی روزانه) به سایت مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال مراجعه شود. لطفاً جهت ورود به وب سایت این مرکز کلیک نماید.

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۵