واحد مدیریت کاهش خطر و بلایا

مسئول واحد:

فریبرز عیسی پور (کارشناس بیماریها )

شماره تماس :۳۲۴۳۴۷۴۷

پست الکترونیکی واحد : -

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۵