واحد بهداشت مدارس و سلامت نوجوانان و جوانان

مسئول واحد:

منیژه حقگویی (کارشناس مامایی)

شماره تماس: ۳۲۴۲۶۸۰۳ داخلی: ۱۲

 

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵