معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

آقای ایرج اعتبار
مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها
شماره تلفن تماس: ۳۲۴۲۲۳۱۰-۰۴۵
پست الکترونیکی: m.beh.kh@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶