معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

آقای پرویز وکیلی
مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها
شماره تلفن تماس: ۳۲۴۲۲۳۱۰-۰۴۵
پست الکترونیکی: m.beh.kh@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۵