آموزش

مسئول آموزش:
آقای دهقان (کارشناس پرستاری)
کارشناس آموزش:
خانم لیلا شکارچی (کاردان مدارک پزشکی)
شماره تلفن تماس با آموزش:
۳۲۴۲۱۹۳۳-۰۴۵
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵