معاونت آموزشی دانشکده

دکتر عزیز کامران
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تلفن و فاکس :۳۲۴۳۴۰ ۴۲- ۰۴۵
پست الکترونیکی: m.amo.kh@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۵