روابط عمومی

مسئول روابط عمومی:
وحید نظری (فوق دیپلم علوم اجتماعی)
تلفن: ۳۲۴۲۲۰۳۶
پست الکترونیکی: rav.eda@arums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵