امور اداری

ناصر وثوقی (کارشناس ارشد مدیریت گرایش بیمه)
تلفن: ۳۲۴۲۳۳۶۶ -۰۴۵
پست الکترونیکی: m.eda.kh@arums.ac.ir
 
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۵