ریاست دانشکده

 دکتر علی اکبر شکارچی
مدرک تحصیلی : بورد پاتولوژی
پست الکترونیکی : ria.kh@arums.ac.ir
تلفن : ۳۲۴۲۱۸۹-۰۴۵
دورنویس : ۳۲۴۳۴۷۱۹
 
آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۵