این دانشکده در سال ۱۳۷۲ با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی خلخال از مجموعه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با پذیرش تعداد ۱۷ نفر دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری فعالیت آموزشی خود را شروع کرده است

از سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی نیزدانشجو می پذیرد

دانشکده در سال ۱۳۹۰ با تصویب شورای گسترش دانشگاه ها به دانشکده علوم پزشکی خلخال ارتقاء پیدا کرد. و در رشته های مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی بهداشت عمومی از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش مینماید

 

رسالت
دانشکده علوم پزشکی خلخال تلاش می کند علاوه بر فراهم آوردن بهترین خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی به مردم شریف شهرستان و حومه در مسائل آموزشی نیز در تربیت نیروی های خلاق و کارآمد پیشگام باشد.
چشم انداز
دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال با استفاده از تمام ظرفیت های ممکن تلاش خواهد کرد در مسائل بهداشتی، درمانی و آموزشی خود را ارتقاء دهد.
 دکتر علی اکبر شکارچی
مدرک تحصیلی : بورد پاتولوژی
پست الکترونیکی : ria.kh@arums.ac.ir
تلفن : ۳۲۴۲۱۸۹-۰۴۵
دورنویس : ۳۲۴۳۴۷۱۹
 
  • پرستاری

  • بهداشت عمومی

  • بهداشت محیط

  • مامایی

طراحی وب سایت :A.C.A Co