ویژه دانشجویان

آرایش دروس، آموزش مجازی، اتوماسیون تغذیه، فرم‌های پایان نامه‌ها، سما: نرم افزار آموزشی، فایل‌ها و فرم‌های پژوهش، آئین نامه‌ها و دستورالمعل ها، تقویم جلسات شورای پژوهشی، اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، امتحانات دانشکده ۳۳۵۳۴۶۷۷، آموزش پیراپزشکی ۳۳۵۳۴۶۷۸، اداره آموزش پزشکی ۳۳۵۳۴۶۹۹، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه، سامانه ثبت پایان نامه و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه، برنامه کلاسی و امتحانات نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ پزشکی، انتقالی، مهمانی و مرخصی تحصیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۷، برنامه کلاسی و امتحانات نیسمال دوم ۹۸-۱۳۹ پیراپزشکی، تقویم جلسات شورای آموزشی نیسمال دوم سالتحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، شیوه نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه‌های خارج از کشور، اطلاعیه ترم تابستانی ۹۸، فرم انتخاب واحد ترم تابستانی ۹۸، نشریه دین و سلامت،تقویم دانشگاهی ۹۹-۹۸،قابل توجه دستیاران تخصصی رشته های مختلف تحصیلی ، اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال دوم 99 - -98

« صفحه نخست دانشکده، صفحه اصلی دانشگاه، اداره آموزش، آموزش پیراپزشکی» ‌‌‌‌

 

کلید واژه ها: ویژه، دانشجویان، آموزش، پژوهش، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸