ویژه دانشجویان

آرایش دروس، آموزش مجازی، اتوماسیون تغذیه، فرم‌های پایان نامه‌ها، سما: نرم افزار آموزشی، فایل‌ها و فرم‌های پژوهش، آئین نامه‌ها و دستورالمعل ها، تقویم جلسات شورای پژوهشی، اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، امتحانات دانشکده ۳۳۵۳۴۶۷۷، آموزش پیراپزشکی ۳۳۵۳۴۶۷۸، اداره آموزش پزشکی ۳۳۵۳۴۶۹۹، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه، سامانه ثبت پایان نامه و طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه، برنامه کلاسی و امتحانات نیمسال اول 99-1398 پزشکی، اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال دوم 99 - -98 ، برنامه امتحانات نیسمال اول 99 - 98 پیراپزشکی، تقویم شورای آموزشی شش ماهه دوم 1398، شیوه نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه‌های خارج از کشور، نشریه دین و سلامت،تقویم دانشگاهی ۹۹-۹۸،قابل توجه دستیاران تخصصی رشته های مختلف تحصیلی ، اطلاعیه انتقال مهمانی و جابجایی نیمسال دوم 99 - -98 - اساتید مشاور سالتحصیلی 99 - 98 ، برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی و اکسترنی نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98، برنامه مهارتهای بالینی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۸ مرکز مهارتهای بالینی CSC دانشکده پزشکی ، قابل توجه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی  - در خصوص تصویب موضوع پایان نامه و اخذ کد اخلاق ، برنامه کلی مهارتهای بالینی (CSC) قبل از اکسترنی و قبل از انترنی، برنامه مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98 ، برنامه کلاسهای فیزیولوژی دوره های دکترا ی عمومی و کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99 - 98، دانشجویان ممتاز سالتحصیلی 98 - 1397قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1398 ، کارگاه اطلاع رسانی آیین نامه پزشک پژوهشگر، برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی دوره مقدمات بالینی و اکسترنی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98، برنامه کلاسی و امتحانی پزشکی مقطع علوم پایه نیمسال دوم 99 - 98 برنامه کلاسی و امتحانی کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98 

« صفحه نخست دانشکده، صفحه اصلی دانشگاه، اداره آموزش، آموزش پیراپزشکی» ‌‌‌‌

 

کلید واژه ها: ویژه، دانشجویان، آموزش، پژوهش، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸