ریاست دانشکده

‌‌

دکتر اکبر پیرزاده: رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
رتبه علمی: دانشیار؛ رشته تحصیلی: گوش، حلق و بینی (اتولوژی، نورواتولوژی)
پست الکترونیکی a.pirzadeh@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تلفن تماس ۳۳۵۳۴۷۳۵؛ دورنویس ۳۳۵۳۴۶۹۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵

سوابق پژوهشی در: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، google_scholar

فایل pdf این صفحه

کلید واژه ها: دکتر اکبر پیرزاده، دانشیار، گوش، حلق و بینی، رئیس، دانشکده پزشکی، پیراپزشکی

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸