همایش

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران " از تاریخ ۱۶ الی ۱۸بهمن‌ماه سال جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همکاری شورای‌عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود

ادامه مطلب