اطلاعیه ترم تابستانی سال ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اطلاعیه ترم تابستانی سال ۹۸

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۴ کد : ۶۰۶۲ اخبار

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (شعبه بین الملل) جهت دانشجویان رشته پزشکی پردیس دروس زیر را جهت ترم تابستانی سال ۹۸ - ۹۷ و صرفاً در مقطع علوم پایه ارائه میکند.
عناوین دروس ارائه شده: دروس اختصاصی رشته پزشکی جدید (ریفرم - ورودی ۱۳۹۶ به بعد)، شهریه متغییر: هر واحد درس تئوری چهار میلیون ریال (۴۰۰ هزار تومان) و هر واحد درسی عملی چهار میلیون و پانصد هزار ریال (۴۵۰ هزار تومان) تلفن های تماس: رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی ۳۳۵۳۴۶۹۹، رئیس پردیس خودگران ۳۳۵۲۵۳۱۳، آموزش پردیس خودگردان ۳۳۵۲۵۳۶۸، دورنویس (فاکس) پردیس خودگردان ۳۳۵۲۵۳۶۷.
متن کامل اطلاعیه ترم تابستانی ۹۸، فرم انتخاب واحد ترم تابستانی ۹۸