ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۰۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۸۹۱ اخبار

برنامه کلاسی و امتحانی ترم تابستان ۹۷
مهلت ثبت نام: ۱۳ تا ۹ تیر ۱۳۹۷ – ا نتخاب واحد: ۲۰ تا ۱۶ تیر ۹۷ (مهلت ثبت نام تمام شد)
ارائه کننده:: دانشکده خودگردان (شعبه بین الملل)؛ رشته های مشمول ترم تابستانی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی
رشته پزشکی: دروس اختصاصی رشته جدید (ریفرم – ورودی ۱۳۹۶) مندرج در جدول.رشته دندانپزشکی: دروس اختصاصی رشته دندانپزشکی و ایمنی و ترافیک؛ رشته داروسازی: دروس اختصاصی رشته داروسازی و ایمنی و ترافیک. شهریه متغییر: هر واحد درسی (تئوری / عملی) سیصد و پنجاه هزار تومان. خوابگاه: اعلام خواهد شد.شرط تشکیل کلاسها: ثبت نام حداقل ۲۰ دانشجو برای آن درس. جزئیات بیشتر را در این اطلاعیه بخوانید.

کلید واژه ها: ترم تابستان، پردیس، شعبه بین الملل، خودگران، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهلت ثبت نام، انتخاب واحد