مسئول واحد اسناد پزشکی

‌‌‌‌‌‌‌سیده مرضیه مظفری

رشته تحصیلی:

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس:

۰۴۵-۳۲۹۴۲۴۶۰

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸