آزمایشگاه

 

مسئول واحد:

سیده مریم عظیمی

رشته تحصیلی:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس:

۰ ۴۵-۳۲۹۴۲۴۶۰ داخلی ۱۰۷

شرح وظایف:

۱- انجام کلیه آزمایشات بیوشیمیایی، خون شناسی و میکروب شناسی

۲- تحویل نتیجه آزمایشات در کمترین زمان ممکن با حداکثر دقت و صحت

۳- فعالیت ۲۴ ساعته در کلیه ایم هفته و پذیرش بیمارن جهت چکاب از ساعت ۷ صبح الی ۱۱ روزهای غیر تعطیل بدون رزرو قبلی

۴- تکرار آزمایش طبق درخواست پزشک

۵- دریافت و اجرای برنامه‌های کاری در ارتباط با آزمایشگاه‌های مافوق سازمانی و اجرای آنها

۶- اجرای برنامه‌های کنترل کیفی داخلی و خارجی آزمایشگاهی

۷- نگهداری صحیح از لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

۸- انجام کلیه ی فعالیت ها مطابق با دستورالعمل ها و روش های اجرایی در سازمان

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۷