بخش زنان و زایمان

مسئول بخش:

هاجر تربتی

تحصیلات:

کارشناس مامایی

 

تعداد تخت فعال: 2 تخت

LDR: دو اتاق

تعداد کارکنان:  نفر

شماره تماس:04532942531

 

شرح وظایف بخش مامایی:

1- پذیرش و مراقبت مادران باردار

2- زایمان NVD

3-پذیرش و اعزام مادران پرخطر

4-ویزیت بیماری های زنان

5- گرفتن نوار NST

6- کنترل FHR

7- گزارش و برداشتن IUD

8-آموزش علائم خطر نوزادان و مراقبت های نوزادی

9- درخواست آزمایشات بارداریو تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی و در صورت لزوم ارجاع به متخصص زنان

10-ارائه مشاوره های بهداشت فردی و تغذیه مناسب دوران بارداری و پس از زایمان

11- ارائه مشاوره های شیر دهی

12-آموزش علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان

 

تجهیزات بخش:

تجهیزات بخش مامایی شامل دستگاه NST .دستگاه سونی کیت . فشار سنج . کپسول اکسیژن . یخچال مخصوص نگهداری دارو . دستگاه پالس اکسی متر . دستگاه ساکشن . الکتروشک . لارنوسکوپ  می باشد.

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۸