آمار و فناوری اطلاعات

مسئول واحد آمار و فناوری اطلاعات بیمارستان

مهدی دشتی 

مدرک تحصیلی : 

کارشناس

رشته:

مهندسی نرم افزار

شماره تماس :

04532942830

 

شرح وظایف:

  • پیگری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط و واحد ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان
  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای و نرم افزاری سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای سیستم حسابداری نظام نوین مالی
  • نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری
  • آموزش پرسنل ستادی و درمان جهت استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات سلامت 
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸