درمانگاه تخصصی

درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر دارای متخصص داخلی ، اطفال و زنان وزایمان (روز های زوج ) می باشد که همه روزه آماده ارائه خدمات به مراجعه کننده گان محترم می باشند.

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸