اخبار

تب کریمه کنگو
برگزاری کلاس آموزشی تب کریمه کنگو

تب کریمه کنگو

برگزاری کلاس آموزشی تب کریمه کنگو در بیمارستان امام خمینی (ره)

ادامه مطلب
استقرار نظام ارجاع بر روری نود اصلی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر

ارجاع الکترونیک

با توجه به راه گام اول راه اندازی نظام ارجاع الکترونیک بیماران سطح یک از آبان ماه سال ۹۷ بر روی نود تستی و بصورت پایلوت در مرکز امام خمینی (ره) شهرستان کوثر، با همت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، بخصوص معاونت آمار و فناوری اطلاعات و زحمات نماینده محترم شرکت تیراژه رایانه تهران ، امکان پذیرش از پزشک سطح یک (مراکز جامع سلامت ) و ارسال بازخوراند توسط پزشک سطح ۲ ( متخصص) به سطح یک ، در این مرکز راه اندازی شد.

ادامه مطلب