پروژه های در دست اجرا

  • پروژه وب سایت دانشگاه
  • پروژه همایش ها و کنگره ها
  • پروژه پورتال هیأت علمی دانشگاه
  • پروژه پورتال جامع آمار
  • پروژه اتوماسیون اداری تحت وب
  • پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
  • پروژه سیستم درمانگاهی مراکز بهداشتی
  • پروژه پورتال جامع اطلاعات درمانی (بیمارستان و مراکز درمانی)
  • پروژه دامنه (Domain) دانشگاه
آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۵