‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مهندس علیرضا محمدنیا

رتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)
پست الکترونیکی:
a.mohammadnia@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌
تلفن تماس :۳۳۵۳۴۷۳۷

اهداف

اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با برخورداری از برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب، برخورداری از حمایت های دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی اقدام به طراحی و اجرای طرح های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می نماید.

اداره فناوری اطلاعات پروژه های را در دست اجرا دارد تا خدمات جدید فنآوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات قبلی را بر اساس استاندارد های روز دنیا ارتقاء بخشد.