مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

دکتر عبدالله مهدوی

رتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت (HIM)
پست الکترونیکی : a.mahdavi@arums.ac.ir
تلفن تماس ۳۳۵۱۲۰۱۱-
۰۴۵  داخلی: ۲۴۲۰

اهداف

اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با برخورداری از برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب، برخورداری از حمایت های دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی اقدام به طراحی و اجرای طرح های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می نماید.

اداره فناوری اطلاعات پروژه های را در دست اجرا دارد تا خدمات جدید فنآوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات قبلی را بر اساس استاندارد های روز دنیا ارتقاء بخشد.