مسئول دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

دکتر مرتضی عالیقدر

استادیار بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

E.mail: u.industry96@gmail.com

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰-۰۴۵( داخلی: ۲۲۸)

 

 

دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه یکی از واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. این دفتر با استفاده از رهنمودهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور از راه به کارگیری توان علمی دانشگاه و تجربه ‎ صنعت، ازمهرماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است. امید است این دفتر بتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی نیازهای صنعت و جامعه، با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها، ارتباط و تعامل مناسبی بین دانشگاه و جامعه برقرار نموده و گام‌های مؤثری در عرصه فناوری، تولید و پیشرفت کشور بردارد.