پزشکان درمانگاه

دکتر اسد ستایش
متخصص اطفال
دکتر ایلناز خدایی
متخصص داخلی
دکتر تیبا میرزا رحیمی
متخصص زنان و زایمان

دکتر سونیا روح اللهی
متخصص رادیولوژی

دکتر شبنم فهیم
متخصص پوست

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۶