ریاست مرکز

روح الله مرادپور

رشته تحصیلی
ژنتیک

 

پست الکترونیکی
moradpoormehran@ymail.com

 

#سوابق تحقیقاتی

تلفن تماس
۰۴۵-۳۲۳۲۷۳۹۶

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶