روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

فرزاد آریانی

 

شرح وظائف

  • برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های مرکز به رسانه ها و جامعه .
  • نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان و مراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .
  • ارائه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های مرکز به رسانه ها و مردم .
  • مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .
  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .
  • ایجاد و ارتقاء ارتباطات مرکز با سازمانها و نهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .
  • ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی مرکز به مقام ما فوق .
آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۵