امور مالی

رئیس حسابداری

محمود نجفی

تلفن تماس :۳۳۲۵۱۶۰۵- ۰۴۵

 

شرح وظایف

مدیر امور مالی مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالی مرکز را به عهده دارد.

واحدهای زیر مجموعه حسابداری عبارتند از:

رسیدگی و تنظیم اسناد، بودجه و اعتبارات، دریافت و پرداخت، انبار دارویی، امین اموال، درآمد.

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۶۹۶