کتابخانه

کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده است.که شامل بخش امانت و سالن مطالعه وسایت کامپیوتر می باشد.سیستم کتابخانه باز و برای سازماندهی منابع ازرده بندی NLM استفاده شده است. کتابخانه دارای نرم افزار koha می باشد. که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به رشته ها و کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و در خواست مدیر گروه و اساتید رشته های مختلف منابع تهیه ودر اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۰۹