اداره خدمات

رییس اداره خدمات: حمید علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: ۳۳۲۵۱۶۰۹- ۰۴۵

پرسنل واحد خدمات اداری با هدف مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان در حیطه شرح وظایف خود عمل می‌نمایند.

شرح وظایف مسئول واحد:

نظارت بر امور مربوط به پیمانکاری و ساختمان و با هماهنگی ناظر طرحهای عمرانی

همکاری با تاسیسات در موارد نگهداری و ایجاد امور تاسیساتی

نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات، کمک بهیاری و بیماربر تحت سرپرستی

برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان

تعیین محل کار خدمتگزاران ˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها

پیگیری تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی با هماهنگی بهداشت محیط

نظارت بر امور مربوط به لاندری

نظارت بر امور مربوط به پرسنل تحت سرپرستی در آشپزخانه

راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان

نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۳۷