کتابخانه

برگزاری کارگاه سامانه نوپا

بدین وسیله به اطلاع کلیه اساتید گرامی دانشکده پرستاری و مامایی می رساند کارگاه سامانه نوپا در روز چهارشنبه مورخه ۱۱/‏۰۷/‏۹۷‬ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در محل سایت دانشکده پرستاری و مامایی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب