دکتر اسماعیل فرزانه

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: پزشکی قانونی و مسمومیت ها

پست الکترونیکی: e.farzaneh@arums.ac.ir

شماره تماس : دفتر ریاست ۳۳۲۵۱۶۰۱

دورنویس ۳۳۲۵۱۶۰۶ -۰۴۵

 

 

پیام ریاست مرکز

مجموعه مدیریتی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزشی درمانی در استان شهید پرور اردبیل مصمم است با بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و روز دنیا و با استفاده از منابع ارزشمند نیروی انسانی، بهترین خدمات آموزشی درمانی ممکن را به مراجعین محترم ارائه نماید و در صددیم در افق آینده به لطف خداوند حکیم هرچه بیشتر بر کیفیت خدمات خویش بیفزائیم.

چشم انداز

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بر آن است به عنوان مرکز پیشرو در ارائه خدمات درمانی و تربیت نیروهای انسانی متناسب با نیاز های جامعه، در پنج سال آینده در عرصه منطقه جزو بیمارستان های ممتاز شناخته شده و در بنای زندگی معنوی و اخلاقی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

اخبار