بدین وسیله به اطلاع می رساند

درمانگاه پوست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) از مورخه ۲۸/‏۱۱/‏۹۶‬ به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) واقع در میدان بسیج جنب دانشگاه آزاد اسلامی انتقال یافته است