به اطلاع عموم هم استانی محترم می رساند

جهت سهولت دسترسی مراجعین سیستم نوبت دهی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، از مورخه ۰۵/‏۰۵/‏۹۶‬ سیستم نوبت دهی همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت ۱۳ فعال و اخذ نوبت برای روز بعد میسر خواهد بود