اسناد و مدارک پزشکی

خانم م. عظیمی

سمت: مسئول اسناد و مدارک پزشکی

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۵

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۵