تدارکات

تقی مکوکی

سمت: مسئول تدارکات

 

سید بشیر حافظی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

سمت: کارپرداز

 

شرح وظایف کارپرداز:

۱- تنظیم اسناد کارپردازی وتحویل اسناد به حسابداری و رفع واخواهی دریافت چک.

۲- خرید کلیه درخواستهای مصرفی - اموال - خدمات

۳- انجام امور عمرانی بیمارستان

 

شماره تماس مستقیم ۳۲۴۲۲۲۰۸-۰۴۵

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۷

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵