مددکاری

کاظم صالح زاده

مددکار بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس مددکار اجتماعی

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۸

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵