تجهیزات پزشکی

جواد فتحی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت: مسئول تجهیزات پزشکی

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵- ۰۴۵ داخلی ۱۱۲

 

بیمارستان دارای تجهیزات پیشرفته پزشکی به شرح زیر می باشد:

دستگاه CT SCAN دستگاه سونوگرافی پیشرفته دستگاه اکو کاردیوگرافی دستگاه رادیولوژی پرتابل جراحی کاتاراکت فیکو میکروسکوپ اطاق عمل دستگاههای دیالیز و کلیه تجهیزات عمومی پزشکی همانند تجهیزات CELL CONTER
 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵