مسئول رسیدگی به شکایات و تکریم ارباب رجوع

محمدرضا نمازی

کارشناس فناوری اطلاعات - صفحات وب

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵ - ۰۴۵ داخلی ۱۰۴

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۶