مسئول رسیدگی به شکایات و تکریم ارباب رجوع

بهرام آرایش

کارشناس حسابداری

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۸

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶