مسئول دبیرخانه

محمدرضا نمازی

کارشناس فناوری اطلاعات - صفحات وب

تلفن تماس: ۹ - ۳۲۴۲۷۴۳۵ - ۰۴۵ داخلی ۱۰۴

ارسال فکس: ۳۲۴۲۶۱۰۷ داخل استان

ارسال فکس از سایر استان ها با کد ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۶