اخبار مهم

تسلیت به همکار

تسلیت به همکار

تسلیت به همکار عزیزمان جناب آقای مهندس پرویز وکیلی معاون محترم امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال و سرکار خانم وکیلی همکار محترم بیمارستان

ادامه مطلب