جناب آقای دکتر اسماعیل صالحی جراح و متخصص ارولوژی از مورخه ۰۹/‏۱۱/‏۹۵‬ بعنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال انتخاب شد.

متن ابلاغ بدین شرح است:

جناب آقای دکتر اسماعیل صالحی متخصص محترم کلیه و مجاری ادراری

موضوع: ابلاغ

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال منصوب می شوید. از جنابعالی انتظار دارم با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی پزشکان و پرستاران و کارکنان محترم مرکز درجهت ارتقای سطح سلامت مردم شهرستان خلخال اهتمام ورزید.

دکتر علی اکبر شکارچی

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

 

در این مراسم جناب آقای دکتر علی اکبر شکارچی رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال از زحمات جناب آقای دکتر هادی عطامنش متخصص بیهوشی و ریاست محترم قبلی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال در طول مدت مسئولیت ریاست مرکز تشکر و قدردانی، هدیه و لوح یادبودی نیز به وی اعطا نمود.