جناب آقای دکتر علی اکبر شکارچی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل شهرستان خلخال تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای حضرتعالی و همکارانتان در پیشبرد اهداف سلامت آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون بیش از پیش را خواستاریم.

از طرف: ریاست، مدیریت و پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خلخال