مسئول امور عمومی بیمارستان

 

سمت: مسئول امور عمومی بیمارستان

نام و نام خانوادگی: توحید ساعی

تحصیلات: دیپلم

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۲۲