ریاست بیمارستان

دکتر عباس راست پور

مدرک و رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۵