بخش زنان و اطفال

بخش زنان و اطفال

 

مسئول بخش: مهسا باقری

تعداد تخت فعال: ۳۶

تعداد تخت جراحی زنان: ۱۴

تعداد تخت اطفال: ۱۸

تعداد تخت پست پارتوم: ۴

تعداد کارکنان :۱۳

پذیرش بیمار:
بیماران سزارین و زایمان طبیعی پس از تشکیل پرونده در پذیرش بیمارستان، توسط کمک بهیار در بخش زنان پذیرفته شده و بستری میشوند و سپس به اتاق زایمان منتقل میشوند. پس از عمل سزارین یا زایمان طبیعی به بخش زنان عودت داده میشوند.

پروسجرهایی که در بخش انجام میگیرد:

تعبیه برانول
سونداژ
استفاده از دستگاه الکتروشوک در مواقع اظطراری
انجام صحیح تزریقات IM-IV-Sc
تزریق انسولین و اطلاع از پروتکل انسولین
تعبیه NGT
محافظت از درن ، سوند مثانه و ردی واک
تزریق سولفات منیزیم و توجهات پرستاری مربوطه به آن
کنترل خونریزی
کنترل علایم حیاتی
کنترل هوشیاری بیمار
کنترل سرم ها
تزریق آمپول رگام در مادران

بیماران رایج در بخش زنان یا کیسهای این بخش:

سزارین
زایمان طبیعی
مکدونالد
تحت نظر خانم حامله
پره اکلامپسی
خونریزی سزارین و زایمان طبیعی
دیابت حاملگی

بخش اطفال

بیماران تنفسی (پنومونی- آنفولانزا و...) - بیماری های گوارشی (گاستروآنتریت و...) وکلیه مواردی که قابل درمان می باشند. در ضمن بخش اطفال POST-ICU میباشد.پروسیجرهای خاصی مانند سونداژ –نمونه گیری خون اطفال –تزریق در بخش انجام می شود. ABGخون - التو و آنفو لانزا در فصل شایع آن در بخش ایزوله ودرمان می شوند.بیماری های اعلام شده از سوی مرکز مبارزه به بیماری ها نیزگزارش می شوند.

 

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۳۴