مترون

نا م و نام خانوادگی: خانم صغرا کاظم زاده

 

سمت مترون: بیمارستان

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

تلفن تماس: ۳۲۶۴۳۰۳۴

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اسفند ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۲۳۶