تماس با ما

آدرس: میدان ورزش، خیابان سی تیر، روبروی شهرداری مرکز، ساختمان مرکز تحقیقات بیماری های گوارش

تلفن: ۳۳۲۶۲۹۲۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۶