اعضای هئیت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه دانشگاهی

۱

دکترایرج فیضی

فوق تخصص جراحی توراکس

استادیار

۲

دکتر یوسف شفائی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

استادیار

۳

دکترایرج پورفرزان

متخصص جراحی عمومی

استادیار

۴

دکتروحیدصادقی فرد

متخصص ارتوپدی

استادیار

۵

دکتراکبرپیرزاده

فلوشیپENT

دانشیار

۶

دکترمحمدباقرستوده

متخصص ENT

استادیار

۷

دکتر سوره علاف اکبری

متخصص ENT

استادیار

۸

دکتربهزاداسکندراوغلی

متخصص جراحی مغزواعصاب

استادیار

۹

دکترپرویز مولوی

فوق تخصص روانپزشکی کودک

دانشیار

۱۰

دکترفریباصادقی موحد

متخصص ‌روانپزشکی

استادیار

۱۱

دکترقدرت اخوان اکبری

متخصص ‌بیهوشی و فلوشیپ درد

دانشیار

۱۲

دکترودود نوروزی

متخصص ‌بیهوشی

استادیار

۱۳

دکترعلی محمدیان

متخصص ‌بیهوشی

استادیار

۱۴

دکترمسعودانتظاری اصل

متخصص ‌بیهوشی

استاد

۱۵

دکترمیرمهدی چینی فروش

متخصص ‌پاتولوژی

استادیار

 

 

بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۵